Jak vybrat biokrb

Tyto typy krbů si našly své místo v mnoha domácnostech. S nimi si totiž užijete romantické posezení u ohně i bez toho, abyste museli odvádět kouř. Pro někoho jsou výhodou i menší rozměry oproti klasickým krbům. Biokrb můžete navíc využít k přitápění místnosti. Na trhu najdete mnoho modelů, které se od sebe liší designem, tvarem, velikostí, způsobem umístění i jinými vlastnostmi.

Pokud toužíte po plápolajícím ohni v obývacím pokoji či ložnici, přečtěte si náš návod o tom, jak vybrat biokrb. Nebudete s nimi řešit instalaci kouřovodů a komína ani úklid popela či třísek ze dřeva. Na příjemné chvíle vám postačí kvalitní tekutý biolíh.

Biokrby podle umístění

Podle způsobu umístění se dělí na čtyři typy.

Volně stojící biokrby

Volně stojící biokrby můžete libovolně přenášet do jiné místnosti nebo do zahradního altánku. Důležité je pouze to, aby místo, na které biokrb položíte, bylo dostatečně rovné. Kvůli bezpečnosti myslete na to, že se biokrb nesmí přemisťovat, pokud v něm hoří oheň.

Závěsné biokrby

Tento typ se připevňuje na stěnu zavěšením. Snadno ho umístíte podobně jako obraz či jinou nástěnnou dekoraci. Pokud máte malé děti, tento typ vám bude vyhovovat i z hlediska bezpečnosti.

Vestavěné biokrby

Pokud se rozhodnete pro vestavěný biokrb, budete muset provést stavební přípravy. Zadní strana bude skrytá ve zdi a viditelná bude jen jeho přední část. Při vestavěných biokrbech se můžete setkat s dvěma tvary:

 • rovný tvar ve tvaru obdélníku,
 • rohový biokrb, který lze umístit do rohu místnosti.

Jak vybrat biokrb

Při výběru budou hrát, kromě jiných vlastností, roli design a tvar. Abyste si vybrali produkt, který vám bude přesně vyhovovat, podíváme se i na další kritéria výběru.

Design a tvar

Designové provedení je velmi pestré. Konkrétní vzhled v mnohém závisí na zvoleném typu a umístění. Na trhu najdete biokrby, které se podobají tradičním krbům a také modely v moderním provedení. Můžete si koupit takový, který se podobá televizoru nebo biokrb s průhlednými stěnami.

Výhřevnost

Biokrb není jen dekorací. Hoří v něm skutečný oheň, který ohřívá okolní vzduch. Výhřevnost biokrbu se udává v kW a pohybuje se v hodnotách od 1 do 5 kW. Pokud nevíte, co si pod touto hodnotou představit, výhřevnost je nižší než u klasického krbu. Při velikosti místnosti přibližně 16 m² zvýšíte pomocí biokrbu teplotu přibližně o 1 °C za hodinu. Je proto vhodný jen na občasné přitápění.

Velikost nádoby na líh

Podle velikosti a typu krbu vám líh vydrží na 2⁠5 hodin. Jelikož se může přilévat jen do vychladlého biokrbu, velikost nádoby na líh zároveň určuje maximální dobu jeho nepřetržitého provozu.

Materiál

Biokrby se vyrábějí z kovu v kombinaci se žáruvzdorným sklem. Základna biokrbu bývá vyrobena z kovu a stěny ze skla, což zajišťuje dobrou viditelnost ohně. Při koupi máte na výběr dvouplášťové, nebo jednoplášťové provedení. První zmíněné provedení je bezpečnější z hlediska ochrany před popálením.

Hmotnost a rozměry

Biokrby se navzájem odlišují i hmotností a rozměry. Nejmenší hmotnost –⁠ pouze do několik kilogramů, mají volně stojící a závěsné modely. Vestavěné biokrby mají zpravidla vyšší hmotnost. Zejména u volně stojících modelů je třeba, abyste se o hmotnosti předem informovali.

Promyslete si také, kam ho umístíte. Jak už bylo zmíněno výše, na výběr máte tři typy podle způsobu umístení. Abyste využili prostor, který máte k dispozici, u vestavěného biokrbu by vás měli nejvíce zajímat rozměry.

Regulace hoření

Velikost plamene můžete regulovat. Regulací zároveň ovlivňujete rychlost spotřebování lihu. Ovládání velikosti plamene se používá i na zhasnutí ohně.

Palivo do biokrbu

Biokrb spaluje pouze biolíh. Ten se vyrábí procesem alkoholového kvašení. K jeho výrobě jsou vhodné rostliny s vysokým obsahem škrobů a sacharidů. Výhodou je, že při jeho spalování neunikají žádné zplodiny ani popel. Uniká pouze oxid uhličitý a voda. Dochází k úplnému spalování, díky čemuž není třeba biokrb čistit.

Výhody a nevýhody biokrbu

Jako všechny produkty, i biokrby mají jisté výhody a nevýhody. Uživatelé nejčastěji uvádějí následující:

Výhody biokrbu

 1. Biokrby umístíte do jakéhokoliv prostoru i bez nutnosti stavebního zásahu.
 2. Pro své fungování nepotřebují komín.
 3. Při spalování biolihu do vzduchu neuniká zápach, kouř ani jiné zplodiny. Biokrb navíc není třeba čistit od popela či sazí a z ohniska nevylétávají jiskry. Spalováním biolihu vzniká pouze oxid uhličitý a pára.
 4. Volně stojící biokrby se dají libovolně přemisťovat, a to nejen v interiéru. Můžete si s nimi zpříjemnit například posezení na terase.
 5. Nabízí možnost širokého výběru typů, velikostí a designů vhodných pro různé styly zařízení místnosti. Využijete je v panelovém domě, novostavbě i starším domě.
 6. Funguje na ekologické palivo – biolíh.
 7. Nejsou závislé na jiném zdroji energie, jako například elektrické krby.
 8. Hoří v něm skutečný oheň. Není jen estetickým doplňkem, ale má také jistou výhřevnost.
 9. Nabízí snadné používání a možnost regulace velikosti plamene.

Nevýhody biokrbu

 1. Oproti klasickému krbu či kamnům je zde nižší výhřevnost. Slouží pouze na přitápění a jako dekorace.
 2. Teplo vyhřívá pouze jednu místnost, nelze odvádět do ostatních prostor.
 3. Není možný nepřetržitý provoz. Po vyhoření celého objemu paliva je třeba nechat hořáky vychladnout. Teprve poté je možné dolít další biolíh.
 4. Kvůli úniku oxidu uhličitého je třeba zajistit pravidelné větrání místnosti. Jinak byste měli v místnosti těžký vzduch, což citlivějším jedincům může způsobovat bolest hlavy.
 5. I když v biokrbu hoří skutečný oheň, některým uživatelům chybí tradiční praskání dřeva.
 6. Je třeba, abyste respektovali maximální dobu používání a minimální velikost místnosti pro jeho umístění dané výrobcem.

Bezpečnost při používání

Jelikož v biokrbu hoří opravdový oheň, je třeba, abyste při jeho používání dbali bezpečnosti. Dodržujte následující pokyny:

 • Biokrb je třeba umístit do správné vzdálenosti od nábytku či jiných hořlavých materiálů. V blízkosti se mohou nacházet pouze nehořlavé materiály. Dodržujte i potřebné vzdálenosti pro umístění závěsného biokrbu. Musí se nacházet ve výšce minimálně 60 cm nad podlahou a 80 cm od stropu.
 • Biokrb nepřenášejte, pokud právě hoří.
 • Biolíh dolévejte pouze do vychladlého krbu. Nedolévejte během užívání.
 • Pro hašení případného požáru použijte pěnový hasicí přístroj.

Na závěr

Biokrb je krb, který během hoření nepotřebuje odvádět kouř ani zplodiny. Na hoření používá ekologické palivo – biolíh. Díky tomu si jej můžete koupit i do paneláku či domu bez nutnosti provádět stavební přípravu. V biokrbu při tom hoří skutečný oheň. Při koupi máte na výběr ze tří základních typů provedení podle způsobu umístění krbu: volně stojící, závěsné a vestavěné. Při výběru přihlížejte nejen k designu, ale i k velikosti a hmotnosti.

Pokud si koupíte biokrb, nezapomínejte na bezpečnost. Dodržujte pokyny výrobce ohledně dolévání paliva, potřebných vzdáleností od hořlavého materiálu i velikosti místnosti, v níž se biokrb nachází.

Další články, které se vám budou v domácnosti hodit:

Jak vybrat radiátor

Jak správně vybrat LED osvětlení

Jak vybrat nejlepší ohřívač vody

Napsat komentář