Jak vybrat alkohol tester

Alkohol tester vám prozradí, zda si můžete sednout za volant. Díky němu rychle zkontrolujete, jaká je aktuální hladina alkoholu v krvi. Bude si tak jistí, zda vypitý alkohol už z krve vyprchal a zda už nejste pod jeho vlivem.

Na trhu najdete mnoho modelů, které se od sebe liší více parametry. Zajímat by vás měla přesnost měření, abyste se na svůj alkohol tester mohli plně spolehnout. Od toho se odvíjí výběr vhodného typu. Informujte se také o rozsahu, rychlosti přesnosti měření. Na trhu najdete také modely s různým způsobem napájení a v různé velikosti. Liší se od sebe i funkcemi, které tester nabízí.

Typy alkohol testerů

Alkohol testery se dělí na několik typů podle použité metody měření. Jednotlivé metody se odlišují jednoduchostí použití, přesností a také rozsahem měření. Abyste si vybrali vhodný typ, zvažte, pro jaké účely budete alkohol tester používat. Jestli potřebujete jen výjimečně zkontrolovat hladinu alkoholu v krvi, například po rodinné oslavě, bude pro vás zbytečné investovat do modelu, který je vhodný na pravidelné měření s velkou přesností, a naopak.

Detekční trubičky

S detekčními trubičkami se setkal každý, koho v minulosti absolvoval policejní kontrolu ve voze. Skládají se z trubičky, na kterou se nasadí jednorázový náustek a balónek. Po nafouknutí balónku se zbarví podle toho, kolik alkoholu jste předtím požili. Tato metoda je levná, ale také neposkytuje přesné výsledky.

Polovodičové alkohol testery

I polovodičové alkohol testery patří mezi levnější řešení. Fungují na principu změny elektrického napětí, ke kterému dochází po střetnutí nahřátého senzoru v přístroji s etanolem. Tester je potom schopný na základě reakce určit objem etanolu v dechu. Nevýhodou je potřeba čekání na to, než se senzor v přístroji zahřeje. Nemůžete ho proto použít ihned po zapnutí.

Měření může ovlivnit přítomnost jiných látek v dechu, proto neposkytuje přesné výsledky. Počítejte proto s možností odchylky od skutečnosti do 10 %. Přesnost se také při častém používání, snadno mění. Jestli se rozhodnete pro tento model, měli byste vědět, že je vhodný spíše jen pro občasná měření.

Elektrochemické alkohol testery

Pro ty, kteří vyžadují co nejpřesnější měření, jsou určené elektrochemické alkohol testery. Během měření lze počítat s přesností až na 0,1 ‰. Tento typ používá měření na základě přeměny etanolu na elektrický proud, proto během testování nereaguje na jiné látky v dechu. Výhodou je i to, že výsledek neovlivní síla výdechu a přesnost zařízení se nemění ani při častém používání. Při nákupu počítejte s větším výdajem. Dražší modely snadno propojíte s počítačem. Dávejte si pozor na kvalitu. I u tohoto modelu se někdy stane, že koupíte nekvalitní a nepřesný tester.

Spektrofotometrické alkohol testery

Tento typ není vhodný pro běžné uživatele kvůli vyšší ceně. Využívá se jen pro profesionální účely. Zmiňujeme ho jen kvůli komplexnosti přehledu všech testerů. Tento model využívá metodu absorpce elektromagnetického záření v infračerveném spektru. Navíc je nejpřesnější ze všech zmíněných.

Podle čeho vybírat

Alkohol testery se od sebe odlišují i principem měření. Při výběru byste měli zvážit i další parametry.

Rozměry

Tato zařízení nejsou nijak velká. Bez problémů se vám vejdou do každé přihrádky v autě. Průměrná velikost nepřesahuje 10 cm do výšky a 5 cm do šířky. Na trhu najdete také modely, které strčíte i do kapsy. Takové modely ale nejsou tak přesné.

Způsob napájení

Alkohol testery bývají napájené pomocí vyměnitelných baterií nebo nabíjitelného akumulátoru. Oba dva způsoby mají svá pro a proti. Vyměnitelné baterie budete muset k testeru dokupovat. Jelikož nejde o přístroj s velkou spotřebou, tyto náklady nebudou nijak vysoké.

Vestavěný akumulátor bude potřeba nabíjet. Před nákupem zkontrolujte, zda budete moct vybraný model nabíjet i v autě.

Pozor na okolní teplotu

Měření testerem snadno ovlivní i to, když překročíte teplotní rozsah, ve kterém dokáže zařízení bez problému fungovat. Spodní hranice teploty může být nejméně 0 °C a nejvíce 40 °C. Ideální fungování je při pokojové teplotě. Teplotní rozsah najdete v popisu každého modelu. Jelikož může být u jednotlivých testerů různý, doporučujeme, abyste si to předem zkontrolovali.

Přesnost měření

Při používání vás určitě bude zajímat přesnost. Čím přesnější tento přístroj bude, tím víc se na zjištěné výsledky budete moct spolehnout. Nestane se vám, že by vám v krvi zůstal zbytek alkoholu, aniž byste o tom přes přístroj nevěděli. Přesnost se uvádí v procentech.

Levné alkohol testery mohou mít odchylku od skutečnosti až do 15 %. U těch polovodičových počítejte s přesností na 10 %. Dostatečná přesnost je ale až na 5 %. Takový přístroj můžete spolehlivě využívat i například při kontrole zaměstnanců na pracovišti. Nejpřesnější měření vám poskytnou testery s fuel cell senzorem.

S přesností souvisí i to, kolik desetinných míst bude mít zobrazený výsledek. Na většině kvalitních zařízení se setkáte se zaokrouhlením na dvě desetinná místa.

Rychlost měření

Rychlost měření stanovuje čas, za který přístroj dokáže hladinu alkoholu v krvi naměřit. Nejvyšší rychlosti, kterou testery dosahují, je měření do 5 sekund. Nejpomalejší by mělo být k dispozici do 60 sekund.

Rozdíly mohou být i v čase přípravy testeru. Tento čas hovoří o tom, jak dlouho budete muset po zapnutí počkat, než budete moct zahájit měření. Většinou je to od 5 do 25 sekund.

Rozsah měření               

Rozsah měření určuje spodní a horní hranici, po kterou tester naměří výsledek. Ideální je, a většina testerů této spodní hranice dosahuje, aby měřil už od nuly. Setkáte se ale i s modely, které měří až od 0,2 ‰. Maximální hodnota se běžně pohybuje od 4 do 5 ‰.

Kalibrace

Alkohol testery vyžadují pravidelné odborné kalibrování senzoru, případně jeho výměnu. To, jak často bude potřeba přístroj kalibrovat, je stanovené počtem vykonaných měření nebo uplynutím stanoveného času. Doba, po které je potřebné tester kalibrovat, bývá 6–12 měsíců. Počet měření se pohybuje od 30 do 100.

Náustky

Ještě před tím, než ukončíte výběr přístroje, informujte se o možnostech koupě náhradních náustků a jejich ceně. A to nejen tehdy, pokud bude tester využívat více lidí. Většina náustků není určená pro opakovaná použití. První náustky byste měli dostat přímo v balení s testerem. Další si budete muset dokoupit.

Funkce a vybavení

Moderní technologie změnily i testery na přístroje s více funkcemi a možnostmi. Můžete si tak vybrat například model s úložištěm nebo možností připojení k počítači. Těchto podobných vychytávek je daleko více:

Displej — při koupi máte na výběr LCD nebo LED displeje. Displej vám zobrazí naměřenou hladinu alkoholu v krvi, historii měření, odhad střízlivosti nebo jiné údaje v závislosti na daném modelu. Výhodou je, pokud si vyberete displej s podsvícením. Výsledek přečtete i ve zhoršených světelných podmínkách.

Úložiště — slouží k archivaci naměřených údajů v paměti. Kromě výsledků máte možnost sledovat i čas měření nebo jejich grafické zobrazení.

Propojení s počítačem a mobilem — umožní ukládat naměřená data do jiných zařízení, kde je dále vyhodnotíte. Přenos dat se uskutečňuje přes Bluetooth nebo kabel.

Signalizace — upozorňuje signálem na to, že jste vdechli dostatek vzduchu na měření. Některé modely upozorní i na potřebu kalibrace.

Automatické vypnutí — alkohol tester se po určité době nečinnosti sám vypne. Pomáhá vám tak prodloužit výdrž baterií.

Odhad střízlivosti — přístroj podle naměřené hodnoty vypočítá, jaký čas zůstává do úplného vystřízlivění. I tak není výsledek na 100 % spolehlivý. Pro kontrolu doporučujeme vykonat v daný čas další kontrolu.

Tipy na závěr

Alkohol tester vás informuje o tom, jaká je hladina zůstatkového alkoholu ve vaší krvi. I když se jedná o malé zařízení, při jeho koupi byste měli zvážit několik zásad. Dosáhnete toho, že si vyberete model, který bude vyhovovat vašim požadavkům. Vyberte si vhodný typ, zkontrolujte způsob napájení, jeho velikost, přesnost a rychlost měření. Při používání nezapomeňte na pravidelnou kalibraci, kterou musí vykonat odborník.

Aby byl naměřený výsledek spolehlivý, při měření dodržujte následující zásady:

  1. Testování vykonávejte minimálně 15 minut po požití alkoholu.
  2. Před měřením nekuřte.
  3. Jestli používáte alkohol tester, vyhněte se konzumaci jídla. Můžete si také vypláchnout ústa vodou.
  4. Vzduch vdechujte rovnoměrně během celé doby měření.

Napsat komentář